REJENERATİF TIP (YENİLEYİCİ TIP) - FITIK TEDAVİSİ

PROLOTERAPİ

Proloterapi tedavisi, vücudun kendi iyileşme mekanizmasını tetikleyerek fıtık ve benzeri hastalıkların giderilmesini sağlar. Sorunlu bölgeye yapılan enjeksiyon ile vücut uyarılarak iyileşme süreci başlatılır. Proloterapi tedavisi ile hastalar ameliyata ihtiyaç duyulmadan boyun ve bel fıtığı rahatsızlıklarından tamamen kurtulabilmektedirler.


Boyun fıtıkları, özellikle stresle birleşerek kasların gerilmesine ve devamında çok şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Fıtık rahatsızlığına sahip olduğunun farkında olmayan hastalar, yanlış yönlendirmelerin de bir neticesi olarak migren vb. tanılarla kendilerini ifade etme eğilimindedir. Bu sebeple uygulanan tedaviler, asla istenilen neticeleri vermez. Kliniğimizde şiddetli baş ağrılarında gerekli tenkitlerin ardından fıtık teşhisi koyduğumuz hastalarımıza proloterapi tedavisi uyguluyoruz. Böylece hem baş ağrılarını hem de fıtık rahatsızlıklarını gideriyoruz.Kliniğimizde fıtık rahatsızlığını özel olarak çalışıyor, farklı tedavi yöntemlerinden eş zamanlı istifade ederek hastalarımızı hızlı ve kalıcı bir şekilde tedavi ediyoruz. Kurucu Doktorumuz Esin Kayaoğlu Üstünova tarafından uygulanan proloterapi, nöral terapi uygulamaları ve egzersiz gösterimlerinin yanı sıra tüm hastalarımızı rahatsızlıkları konusunda detaylıca bilgilendiriyor, onları dinleyerek ve anlayarak tedavilerini gerçekleştiriyoruz.