Op. Dr. Esin KAYAOĞLU ÜSTÜNOVA Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Ankarada doğdum, hayatımın büyük bir kısmını bu şehirde geçirdim, 2013 yılında Bursaya taşındım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Uzmanlığımı da Ankara Üniverstesi Ortopedi ve Travmotoloji Ana Bilim Dalında yaptım. Tıp fakültesi ve ortopedi uzmanlığı seçimlerimden bahsedersem, okuduğum Ankara Atatürk Anadolu Lisesinin özelliğinden dolayı tüm dönem arkadaşlarım gibi önceleri mühendisliği aklımdan geçirsem de, mesleğimin içinde her zaman insan olmasını, konunun hep insan olmasını istiyordum, hayal ediyordum. İnsanlarla sıcak temas, hayatlarına dokunmak, bir değişime sebep olmak ve onlardan da bir etkileşim, kendimin de değişimine sebep bir şeyler görmek istedim.

Şimdi seçimimi tekrar sorguladığımda insanı bütünüyle maddesinden-ruhuna, psikolojisinden-patolojisine tanıma bilme milyon yıllık merakı, gizemi ve büyüsüne kapıldığımı görüyorum. Bu sonsuzluk içinde kendi payıma öğrenebildiklerim benim hayatımın özeti olsa gerek…

Ortopedi ile tanışmam ve sevmem ise acilde intörnlük yaptığım dönemdir. Acilde gözlemlediğim ortopedi uzmanları, konsültasyon isteği gelince derhal acile gelir, hemen hastalarını sahiplenir, hızlı bir şekilde tanılarını koyar ve hızlıca tedavilerini uygularlardı ve işlerini düzgün yapmanın tatmini dışında bir duyguları olmazdı. Bu süreçte ortopedistlerin yaptığı işe sahip çıkmaları ve saygı duymaları bana çok yakın bir duygu geldi ve ben de meslek hayatıma bu duyguyu oturtmak istediğim için seçimimi ortopedi ve travmotoloji biliminden yana yaptım.

Yine intörnlüğüm sırasında kardeşimin üniversitemin ortopedi servisinde ameliyat olması ile acilde gözlemlediğim bu ekibi daha yakından tanıyınca, bu ekip ile çalışma isteğim daha da arttı ve tıpta uzmanlık sınavı (TUS)da kendi üniversitemi tercih ettim.

Tercih ve TUS süresince kadınların cerrahiyi özellikle de ortopediyi çok nadiren seçtiklerinin bana bir engel olarak hatırlatılması ise sadece TUS puanımı yüksellti. Uzmanlık yaptığım kürsüdeki hocalarım, kıdemlilerim ve meslektaşlarım da bana bu yolda destek olmuşlardır.2010 yılında Baltalimanı EAH’den bu konu ile ilgili yapılan bir yayını paylaşmak istiyorum. Bu çalışmada ortopedinin ürolojiden sonra kadın doktorların en az tercih ettiği ikinci bölüm olduğu, tüm ortopedistlerin sadece %1.6’sının kadın olduğu ve 2006 yılı itibarı ile kadın ortopedist sayısının 31 olduğu bilgisi paylaşılmış. Kadın ortopedistlerin oranı yalnızca Türkiyede değil, birkaç ülke dışında, tüm dünyada oldukça düşük.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte her alanda erkeklerle eşit haklara kavuşan Türk kadını, ortopedi ve travmatolojide bir yer edinme konusunda diğer ülkelerdeki hemcinslerinden geri kalmamış ve ilk Türk kadın ortopedist de bu yıllarda yetişmiştir.

Ben de ülkemin bana sunduğu haklar ile mesleğimi gerçekleştirmenin şansının farkındayım bunun için de etik ve deontoloji kurallara bağlı kalarak mesleğimi yapmakta ve hizmet etmekteyim.